ÅNGERRÄTT
Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ge någon anledning (gäller ej specialbeställda varor). Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att varan mottagits. Skicka tillbaka varan i originalförpackning tillsammans med följesedeln. Du betalar själv returfrakten. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer, se: Konsumentverket.se
ÅTERBETALNING
Återbetalning sker till ditt bankkonto eller på det sätt som kunden föreslår. Återbetalning sker snarast möjligt efter att vi har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.